வள்ளுவன் வாசுகி போல் வாழ்க! வளம் பெறுக!

திருவள்ளுவர் வாசுகி! வள்ளுவன் வாசுகி போல் வாழ்க! வளம் பெறுக! உங்கள் துணை இதை நோக்கி நீங்களும் இருக்கீங்களே? என்று கேட்டால் நங்கள் பொறுப்பல்ல …

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *